divendres, 19 d’agost de 2011

Un blog només per a temes de comunicació

Estic convençuda que ha d'existir una coherència entre la vida personal i la professional, i que la identitat digital és una combinació de les dues. Tanmateix, en els darrers anys he estat bastant focalitzada en la meva vessant professional, la comunicació, i he dedicat molt de temps no només a exercir-la sinó també a estudiar, reflexionar, compartir, investigar i estar pendent de les novetats i tendències. El lloc on tenia per plasmar les meves inquietuds i reflexions era el blog personal.

És evident que la comunicació com la meva activitat professional també forma part dels meus interessos personals. Per tant, no interferien els meus escrits sobre comunicació en el blog personal. Ara bé, no estic tan segura que es reprodueixi la mateixa situació en sentit contrari. Les meves passions i opinions personals sobre literatura, política, cinema, viatges... sí que poden interferir (en el sentit de no interessar o fer soroll) en la meva vessant professional.

En un món on es tendeix a la segmentació, la fragmentació, l'especialitat, l'especificitat, tenir un blog on parlava de temes personals i professionals deixava de tenir sentit. Així que he decidit crear un nou blog per focalitzar-me en la comunicació, sense deixar de banda, els interessos personals que continuaran vius en l'altre blog.

El blog no pretén donar lliçons, ni sentar càtedra, perquè precisament estem en un moment i en un sector on sempre s'està aprenent. Són només opinions, reflexions, consideracions, inquietuds sobre la comunicació que m'envolta. També serà un blog bilingüe, en català i castellà.

1 comentari: